വി-ഗാര്‍ഡ് എങ്ങനെ വന്നു..!

1977-ല്‍ തുടക്കം... ഇലക്ട്രോണിക് ഉല്‍പന്നങ്ങളെ വോള്‍ട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസറുകള്‍ സംരംക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി-ഗാര്‍ഡ് എന്ന് പേരിട്ടു. വി എന്നത് വോള്‍ട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഗോയിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വഹിക്കുന്ന കംഗാരുവിന്‍റെ ചിത്രവും സംരക്ഷണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വി-ഗാര്‍ഡ് എങ്ങനെ വന്നു..!

1977-ല്‍ തുടക്കം... ഇലക്ട്രോണിക് ഉല്‍പന്നങ്ങളെ വോള്‍ട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസറുകള്‍ സംരംക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി-ഗാര്‍ഡ് എന്ന് പേരിട്ടു. വി എന്നത് വോള്‍ട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഗോയിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വഹിക്കുന്ന കംഗാരുവിന്‍റെ ചിത്രവും സംരക്ഷണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വി-ഗാര്‍ഡ് എങ്ങനെ വന്നു..!

1977-ല്‍ തുടക്കം... ഇലക്ട്രോണിക് ഉല്‍പന്നങ്ങളെ വോള്‍ട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസറുകള്‍ സംരംക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി-ഗാര്‍ഡ് എന്ന് പേരിട്ടു. വി എന്നത് വോള്‍ട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഗോയിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വഹിക്കുന്ന കംഗാരുവിന്‍റെ ചിത്രവും സംരക്ഷണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

“ഹലോ… കേള്‍ക്കാമോ…??

"ഹലോ... കേള്‍ക്കാമോ...?? ഇവിടെ നല്ല റേഞ്ച് ആണല്ലോ.. എന്നിട്ടുമെന്താ ഒരു പ്രശ്നം??? ഹലോ....." ഈ ധാരണ തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ കാണുന്ന സിഗ്നല്‍ ബാറുകളെണ്ണി നെറ്റ്വര്‍ക്കിന്‍റെ നിലവാരം നോക്കുന്നത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു...

വാട്ട്‌സ്ആപ്പി’ന് വെല്ലുവിളിയാകാന്‍ ‘ടെലഗ്രാം’..

'വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്' നിങ്ങള്‍ക്ക് മടുത്തോ, അതിന് വേഗം പോരെന്ന പരാതിയുണ്ടോ. അല്ലെങ്കില്‍ ആ സോഷ്യല്‍ മെസേജിങ് ആപ്പ് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന വിചാരമുണ്ടോ.....എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാണ് 'ടെലഗ്രാം'. വേഗവും സുരക്ഷയും കൈമുതലാക്കി, 'വാട്ട്‌സ്ആപ്പി'ന് വെല്ലുവിളിയാകാന്‍ കുതിക്കുകയാണ് മൊബൈല്‍ സന്ദേശ...

മൂവീസ് എളുപ്പത്തിൽ റീനെയിം ചെയ്യാം

കൂട്ടുകാര്‍ സാധാരണയായി ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് റ്റൊറന്‍റില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ പേര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാവും. ചിലപ്പോള്‍ ഫോള്‍ഡര്‍ നെയിമില്‍ ഓരോ വാക്കിന് ശേഷവും ഓരോ ഡോട്ട്...

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നൈതികതയുടെ നിര്‍വ്വചനം..

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നൈതികതയുടെ നിര്‍വ്വചനം (Definition of Computer Ethics) ഒരു സമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കില്‍ വ്യക്തികളെയോ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം ധാര്‍മ്മിക തത്വങ്ങളെയാണ്‌ നൈതികത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനെ...

വി-ഗാര്‍ഡ് എങ്ങനെ വന്നു..!

1977-ല്‍ തുടക്കം... ഇലക്ട്രോണിക് ഉല്‍പന്നങ്ങളെ വോള്‍ട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസറുകള്‍ സംരംക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി-ഗാര്‍ഡ് എന്ന് പേരിട്ടു. വി എന്നത് വോള്‍ട്ടേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഗോയിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വഹിക്കുന്ന കംഗാരുവിന്‍റെ ചിത്രവും...

“ഹലോ… കേള്‍ക്കാമോ…??

"ഹലോ... കേള്‍ക്കാമോ...?? ഇവിടെ നല്ല റേഞ്ച് ആണല്ലോ.. എന്നിട്ടുമെന്താ ഒരു പ്രശ്നം??? ഹലോ....." ഈ ധാരണ തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ കാണുന്ന സിഗ്നല്‍ ബാറുകളെണ്ണി നെറ്റ്വര്‍ക്കിന്‍റെ...

വാട്ട്‌സ്ആപ്പി’ന് വെല്ലുവിളിയാകാന്‍ ‘ടെലഗ്രാം’..

'വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്' നിങ്ങള്‍ക്ക് മടുത്തോ, അതിന് വേഗം പോരെന്ന പരാതിയുണ്ടോ. അല്ലെങ്കില്‍ ആ സോഷ്യല്‍ മെസേജിങ് ആപ്പ് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന വിചാരമുണ്ടോ.....എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാണ് 'ടെലഗ്രാം'. വേഗവും സുരക്ഷയും കൈമുതലാക്കി, 'വാട്ട്‌സ്ആപ്പി'ന്...

മൂവീസ് എളുപ്പത്തിൽ റീനെയിം ചെയ്യാം

കൂട്ടുകാര്‍ സാധാരണയായി ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് റ്റൊറന്‍റില്‍ നിന്നാണെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ പേര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാവും. ചിലപ്പോള്‍ ഫോള്‍ഡര്‍ നെയിമില്‍ ഓരോ...

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നൈതികതയുടെ നിര്‍വ്വചനം..

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നൈതികതയുടെ നിര്‍വ്വചനം (Definition of Computer Ethics) ഒരു സമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കില്‍ വ്യക്തികളെയോ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം ധാര്‍മ്മിക തത്വങ്ങളെയാണ്‌ നൈതികത എന്നതുകൊണ്ട്...